Email: ponude@kasanic.hr
Tel/Fax: +385 (1) 3881 860

Zaštita privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

KASANIĆ d.o.o. sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, koja također uključuje i opću adresu tzv. elektroničku poštu (e-mail adresu). Ako subjekt podataka kontaktira s KASANIĆ d.o.o. putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je podnio subjekt podataka se pohranjuju automatski na e-mail odgovorne osobe. Takvi osobni podaci koje dragovoljno podnese nositelj podataka KASANIĆ d.o.o. čuva radi obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.

U slučaju da želite ishoditi brisanje osobnih podataka u budućnosti molimo vas nam se obratite putem našeg kontakt obrasca

KASANIĆ d.o.o. prati načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Zaštita podataka od posebnog je značaja za KASANIĆ d.o.o. i zaštiti podataka pristupamo vrlo ozbiljno.

KASANIĆ d.o.o.
za grafičku djelatnost, trgovinu i usluge

KONTAKT

Kasanić d.o.o.
za grafičku djelatnost, trgovinu i usluge
Adresa: Vunarići 9, 10000 Zagreb
E-mail: ponude@kasanic.hr
Telefon: +385 (1) 3881 860
Mobitel: +385 (91) 3881 860

MATIČNI PODACI

MBS:
080054797, TS u Zagrebu
OIB
: 27639099456
IBAN
:
HR7124840081105694117
HR1425030071100009737